Firma Hydrosystem Sp. z o.o. od początku swojej działalności największą rolę przywiązuje do świadczenia usług według najwyższych światowych standardów jakości oraz zdobycia zaufania, wiarygodności i miana niezawodnych dostawców wśród swoich klientów. Nasze ciągłe inwestycje w urządzenia, które dzięki swoim innowacyjnym rozwiązaniom sprawiają, że wykonywane przez nas usługi przewyższają znacznie światowe standardy jakościowe ustalone dla tego rodzaju produktów. Jednak aby sprawdzić jakość wykonanego produktu (usługi) konieczne jest posiadanie urządzeń wykonanych w oparciu o najnowocześniejsze technologie i podzespoły. Z uwagi na wysoce specjalistyczny profil naszej działalności, zakup takich urządzeń spełniających tak wysokie wymagania był niemożliwy. Dlatego nasza kadra techniczna korzystając z najnowszych osiągnięć technicznych zaprojektowała i zbudowała stanowisko badawcze z wykorzystaniem podzespołów m.in. takich firm jak: BOSCH-REXROTH, VACON, HYDAC, BECKHOFF czyli liderów rynku hydrauliki, pomiarów, automatyki i robotyki.

Jest to na pewno jedno z najnowocześniejszych tego typu urządzeń w świecie, co m.in. potwierdziła wizyta przedstawiciela firmy TRW Automotive. Ten amerykański koncern znajduje się w pierwszej dziesiątce światowej listy największych dostawców przemysłu motoryzacyjnego i jest największą firmą w świecie produkującą przekładnie kierownicze do pojazdów samochodowych.

Aby w pełni zautomatyzować proces badawczy zastosowaliśmy układ sterownia o wielopoziomowej hierarchicznej strukturze funkcjonalnej zawierający m.in. podsystemy:

  • system zbierania i przetwarzania zmiennych procesowych,
  • system sygnalizacji, kontroli i dokumentacji przebiegu procesu,
  • system sterowania zmiennych procesowych ciągłych,
  • system sterowania zmiennych procesowych binarnych.

Obiekty sterowane są z jednej strony wyposażone w przetworniki pomiarowe dostarczające sygnały informujące o stanie procesu, a z drugiej strony do obiektu podłączone są urządzenia wykonawcze pozwalające utrzymać zadane parametry obiektu. Układ sterowania przetwarza według określonych algorytmów informacje pobrane ze źródeł sygnałów wejściowych i generuje sygnały wyjściowe (sterujące) do układów wykonawczych. Natomiast układ kontroli rejestruje, sygnalizuje i zabezpiecza proces badawczy.

Jako integralną część układu sterowania zastosowaliśmy programowalny sterownik logiczny PLC (Programmable Logic Controller) firmy BECKHOFF, który jest wyspecjalizowanym urządzeniem mikroprocesorowym posiadającym możliwości przetwarzania cyfrowego, zaprojektowanym do sterowania w czasie rzeczywistym dyskretnymi i ciągłymi procesami badawczymi.

Natomiast do sterowania nadrzędnego i zbierania danych wykorzystaliśmy oprogramowanie ASIX firmy ASKOM, które zainstalowaliśmy na komputerze przemysłowym firmy BECKHOFF. ASIX jest systemem typu SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), rozszerzającym możliwości sterownika PLC i posiadającym cechy, które przekraczają funkcjonalne i techniczne granice wyznaczane przez dotychczasowe pakiety tej klasy, dzięki czemu mogliśmy stworzyć wizualizacyjny system przebiegu procesu badawczego tworząc ekrany synoptyczne oraz aplikacje z wykorzystanie efektów animacji, migotania, sygnalizacji stanu poprzez zmianę koloru i zmianę wielkości obiektu, umożliwiające śledzenie na zainstalowanym (na ruchomym ramieniu) panelu operatorskim z 19" monitorem dotykowym (firmy BECKHOFF) zmiennych procesowych m.in. w formie wykresów oraz ich porównywanie z tzw. "krzywymi wzorcowymi" czyli zdefiniowanymi przebiegami zgodnymi z instrukcjami prowadzenia badań, nałożonymi na wykresy rzeczywistych przebiegów zmiennych procesowych, dając operatorowi bieżącą informację o jakości prowadzenia procesu. Zainstalowany moduł archiwizacji zintegrowany z aplikacją systemu kontroli uprawnień dostępu zapewnia długookresową rejestrację zmiennych procesowych w bazie danych SQL i zapisywanie ich na dysku twardym komputera oraz przeglądanie ich np. wg kryterium: przedziału czasowego, rodzaju badanej przekładni, nr przekładni kierowniczej, itd. Dzięki zainstalowanemu w ASIX całemu zestawowi środków dla organizacji dostępu do danych procesowych, z poziomu przeglądarki internetowej można kontrolować procesy badawcze z drugiego końca świata, nawet przy użyciu telefonu komórkowego czy komputera przenośnego.

Gwarancja jakości

Gwarancja na regenerowane produkty: 12 miesięcy bez limitu kilometrów, z możliwością przedłużenia do 3 lat.

Centrum Hamulcowe ATE

ATE Centrum Hamulcowe

Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Innowacyjna GospodarkaEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Hydrosystem Sp. z o.o.
Głuchowo 25
87-140 Chełmża
Biura Obsługi Klienta
poniedziałek - piątek
7:00 - 17:00
+48 56 66 33 540
Okręgowa Stacja
Kontroli Pojazdów CTR/020

pn - pt: 8:00 - 20:00, sobota: 8:00 - 15:00
+48 56 66 33 542