Z uwagi na wysokie wymogi eksploatacyjne oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno osobom eksploatującym pojazd (z naprawianą u nas przekładnię kierowniczą) jak i pozostałym użytkownikom dróg, przeprowadzamy badania defektoskopowe części używanych do napraw przekładni kierowniczych i pomp wspomagania.

Defektoskopia, to nie niszcząca metoda badań uszkodzeń i wykrywania defektów w przedmiotach, głównie metalowych (odlewach, odkuwkach, spawach itp.).

Metody i techniki badań nieniszczących do wykrywania nieciągłości materiałowych, oceny właściwości materiałów i pomiarów wymiarów obiektów, bez powodowania zmian ich właściwości użytkowych. Metody i techniki badań nieniszczących są stosowane w przemyśle ze względu na konieczność zapewnienia wysokiej jakości półwyrobów, wyrobów końcowych, urządzeń i konstrukcji. Dotyczy to szczególnie przemysłu rakietowego, lotniczego, samochodowego Badania nieniszczące są stosowane również w diagnostyce.

Nie wykonywanie badań diagnostycznych, bądź wykonywanie ich niezgodnie z przyjętymi zasadami, może prowadzić do katastrof i awarii.

Badanie nieniszczące jest to postępowanie w wyniku którego uzyskuje się informację o występowaniu nieciągłości materiałowych w obiektach, o właściwościach materiałów obiektów badanych i wymiarach obiektów, bez naruszenia ciągłości ich makrostruktury i mikrostruktury oraz powodowania zmian lub wpływania na ich właściwości użytkowe. Defektoskopowe metody badań nieniszczących umożliwiają wykrywanie nieciągłości materiałowych, przede wszystkim nieciągłości makrostruktury obiektów. Najważniejszym, ze względu na eksploatację, rodzajem nieciągłości obiektów, jakie powinny być wykrywane metodami badań nieniszczących, są nieciągłości płaskie, a szczególnie nieciągłości zaczynające się od powierzchni. Wynika to z faktu, że Większość krytycznych naprężeń występuje na powierzchni obiektów. Do najgroźniejszych nieciągłości tego typu, z punktu widzenia eksploatacji większości obiektów, należą przede wszystkim pęknięcia. Nieciągłości powstające podczas eksploatacji są bardzo ważnymi nieciągłościami obiektów. główne narażenia eksploatacyjne - to: obciążenia statyczne, dynamiczne i udarowe, wywołane przez siły zewnętrzne, naprężenia wewnętrzne, korozja, erozja, szoki termiczne i mechaniczne oraz tarcie. Na skutek występowania każdego z tych czynników lub jednocześnie kilku z nich powstają uszkodzenia (nieciągłości eksploatacyjne, ślady zużycia). Uszkodzeniami są: pęknięcia, w tym zmęczeniowe (zmęczenie materiału - to rozwijające się stopniowo zjawiska zmiany, prowadzące do zniszczenia elementu), pęknięcia wywołane pełzaniem (pełzanie - to powolne, ciągłe odkształcenia obiektów, zależne od naprężeń, temperatury pracy i czasu), termo szokowe, kruche (kruche pękanie stopów jest inicjowane przez pęknięcia, powstające wzdłuż granic międzyfazowych), korozyjne (przy występowaniu korozji naprężeniowej), międzykrystaliczne (w obecności naprężeń i korozji), wodorowe (wywołane są przez obecność wodoru), laminarne, pęknięcia wywołane obecnością miedzi, ubytki korozyjne, erozyjne i wskutek zużycia, zmiany struktury wskutek przegrzania, prowadzące do rozrostu ziarna i pogorszenia właściwości plastycznych, odkształcenia i uszkodzenia mechaniczne, przemieszczenie elementów i obecność luźnych, urwanych części.


Dane techniczne defektoskopu uniwersalnego KARL DEUTSCH EW 600
Max. długość badanego przedmiotu mm 600
Max. średnica badanego przedmiotu mm 300
Max. ciężar badanego przedmiotu kg 30
Prąd nominalny A 2000
Prąd zwarcia A 2500
Napięcie obwodu otwartego V 6
Max. Natężenie pola magnetycznego kA/m 8
Dla średnicy przedmiotu badanego równej mm 60
Metoda indukcyjna Umax V 0,5
Imax A 1000
Względny czas pracy przerywanej % 30 / 50
Napięcie zasilania V 400
Pobór mocy kVA 19
Moc znamionowa przłącza kVA 26
Max. Prąd w obwodzie pierwotnym A 60
Wymiary defektosku: szerokość mm 1780
Wysokość mm 520
Głębokość mm 650
Wymiary urządzenia do zawiesiny magnetycznej mm 650x500x470
Wymiary szafy sterowniczej mm 750x1450x375
Ciężar defektoskopu kg 300
Ciężar urządzenia do zawiesiny magnetycznej kg 27
Ciężar szafy sterowniczej kg 225

Gwarancja jakości

Gwarancja na regenerowane produkty: 12 miesięcy bez limitu kilometrów, z możliwością przedłużenia do 3 lat.

Centrum Hamulcowe ATE

ATE Centrum Hamulcowe

Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Innowacyjna GospodarkaEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Hydrosystem Sp. z o.o.
Głuchowo 25
87-140 Chełmża
Biura Obsługi Klienta
poniedziałek - piątek
7:00 - 17:00
+48 56 66 33 540
Okręgowa Stacja
Kontroli Pojazdów CTR/020

pn - pt: 8:00 - 20:00, sobota: 8:00 - 15:00
+48 56 66 33 542