HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt
pt. „Automatyzacja procesów biznesowych poprzez wdrożenie systemu B2B”

z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

Celem projektu jest automatyzacja procesów B2B w architekturze trójwarstwowej, tzn. przy pomocy platformy webowej dla tzw. cienkiego Klienta, oraz integracja na poziomie asortymentowym przesyłanie statusów zamówień, zleceń, czy dokumentów magazynowych i rozliczeniowych.


Głównym celem projektu jest stworzenie systemu B2B pozwalającego zautomatyzować szereg procesów biznesowych wykonywanych na linii wnioskodawca - partnerzy.


Celem projektu jest automatyzacja procesów B2B w architekturze trójwarstwowej, tzn. przy pomocy platformy webowej dla tzw. cienkiego klienta.


Dzięki realizacji projektu wprowadzona zostanie innowacja organizacyjna, wirtualizacja i automatyzacja procesów biznesowych.


Wprowadzenie nowoczesnej technologii pozwoli zautomatyzować wiele procesów, a co za tym idzie zwiększyć efektywność komunikacji na linii Wnioskodawca - Partnerzy. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii informatycznych nastąpi zintegrowanie potencjałów partnerów z potencjałem wnioskodawcy. To spowoduje efekt synergii, który pozwoli na uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.


Zasięg: międzynarodowy (Słowacja)
Rynek docelowy: Polska i zagranica
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-04-017/13-00
Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Gwarancja jakości

Gwarancja na regenerowane produkty: 12 miesięcy bez limitu kilometrów, z możliwością przedłużenia do 3 lat.

Centrum Hamulcowe ATE

ATE Centrum Hamulcowe

Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Innowacyjna GospodarkaEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Hydrosystem Sp. z o.o.
Głuchowo 25
87-140 Chełmża
Biura Obsługi Klienta
poniedziałek - piątek
7:00 - 17:00
+48 56 66 33 540
Okręgowa Stacja
Kontroli Pojazdów CTR/020

pn - pt: 8:00 - 20:00, sobota: 8:00 - 15:00
+48 56 66 33 542