Hydrosystem Sp. z o.o. od początku swojego istnienia największą rolę przykłada do jakości swoich usług oraz do zadowolenia, i spełnienia wszystkich potrzeb, i oczekiwań klientów.

Naszym celem jest realizacja procesu regeneracji przekładni kierowniczych i pomp hydraulicznych według najwyższych standardów jakości oraz zdobycie zaufania, wiarygodności i miana niezawodnych dostawców wśród naszych klientów. Politykę tą realizujemy poprzez następujące cele jakości:

  • oferowanie i dostarczanie tylko takich usług, które będą zasługiwały na uznanie klientów poprzez efektywne spełnianie ich potrzeb i oczekiwań z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów,
  • stosowanie wysokiej jakości materiałów i usług,
  • wprowadzanie nowych technologii,
  • kompleksową ofertę usług i kulturę obsługi klientów celem utrzymania konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa jako niezawodnego wykonawcy najwyższych jakościowo usług,
  • stosowanie, rozwijanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością w oparciu o normy ISO serii 9001 i integrowanie systemu wg norm zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • nawiązywanie i doskonalenie współpracy z dostawcami materiałów i odbiorcami usług,
  • systematyczne motywowanie i rozwijanie kwalifikacji i doświadczenia pracowników,
  • komunikowanie i uświadamianie polityki i celów szczegółowych na wszystkich poziomach zarządzania,
  • planowanie środków i działań tak, aby zapobiegać jakimkolwiek niedoskonałościom,
  • identyfikowanie, planowanie i zarządzanie procesami i ich powiązaniami oraz systematyczną ocenę skuteczności i efektywności procesów włącznie z procesami ciągłego doskonalenia.

Odpowiedzialność za jakość jest rozłożona na każdego pracownika poprzez celowy podział zadań i uprawnień.

Szczegółowe cele dotyczące jakości są rozwijane dla wszystkich szczebli zarządzania i w szczególności obejmują cele dotyczące procesów regeneracji, zakupu i sprzedaży, a w ich ustalanie i wdrożenie włączeni są wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa.

Prezes Spółki jest odpowiedzialny za ustanowienie i kontynuowanie polityki jakości oraz przyjmuje zobowiązanie do tworzenia warunków wewnątrz przedsiębiorstwa takich, aby wszyscy pracownicy mogli się w pełni angażować w osiąganie celów. To zobowiązanie obejmuje również zapewnienie środków dla realizacji polityki, w tym ustanowienie, rozwój i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością i procesów nim objętych.

Decyzja dotycząca wprowadzenia niniejszej polityki została podjęta przez Prezesa Spółki.

Lubicz, dnia 2.01.2008

Gwarancja jakości

Gwarancja na regenerowane produkty: 12 miesięcy bez limitu kilometrów, z możliwością przedłużenia do 3 lat.

Centrum Hamulcowe ATE

ATE Centrum Hamulcowe

Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Innowacyjna GospodarkaEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Hydrosystem Sp. z o.o.
Głuchowo 25
87-140 Chełmża
Biura Obsługi Klienta
poniedziałek - piątek
7:00 - 17:00
+48 56 66 33 540
Okręgowa Stacja
Kontroli Pojazdów CTR/020

pn - pt: 8:00 - 20:00, sobota: 8:00 - 15:00
+48 56 66 33 542