Zanieczyszczenia oleju hydraulicznego są przyczyną wielu awarii i przestojów maszyn, i urządzeń. Z uwagi na coraz bardziej rozbudowane układy hydrauliczne ważną rzeczą jest monitoring cieczy hydraulicznych za pomocą różnego typu czujników pomiarowych. Dlatego też przeprowadzamy pomiary czystości i zawartości wody w oleju wykorzystując do tego celu przyrząd skonstruowany dla nas przez firmę Hydac - wiodącego producenta komponentów hydrauliki siłowej i jednego z liderów we wprowadzaniu innowacji w diagnostyce w układach hydraulicznych. Przyrząd ten umożliwia ciągłą kontrolę klasy czystości i ciągły online pomiar koncentracji zanieczyszczeń w cieczach hydraulicznych i zinterpretowanie ich w postaci klasy czystości. Pomierzone wielkości są przenoszone do pamięci komputera gdzie przy użyciu specjalnego programu są przedstawione w postaci graficznej i tabelarycznej. Tak samo w sposób ciągły on-line dokonywana jest analiza wody rozpuszczonej w oleju w zakresie 0-100% nasycenia i przedstawiana w postaci graficznej i tabelarycznej na monitorze komputera.

Gwarancja jakości

Gwarancja na regenerowane produkty: 12 miesięcy bez limitu kilometrów, z możliwością przedłużenia do 3 lat.

Centrum Hamulcowe ATE

ATE Centrum Hamulcowe

Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Innowacyjna GospodarkaEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Hydrosystem Sp. z o.o.
Głuchowo 25
87-140 Chełmża
Biura Obsługi Klienta
poniedziałek - piątek
7:00 - 17:00
+48 56 66 33 540
Okręgowa Stacja
Kontroli Pojazdów CTR/020

pn - pt: 8:00 - 20:00, sobota: 8:00 - 15:00
+48 56 66 33 542